تاریخ : شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : fahime

مولانا می گوید: هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو، او را دغدغه خود را نمودن، بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن بیش گردد. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت کنی و می پنداری که اصلاح می کنی؟ آن،خود،عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند،اگر منع کنی یا نکنی، او بر طبع نیک و سرشت پاک خود خواهد رفت. و اگر به عکس این باشد، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن. منع،جز رغبت را افزون نمی کند.
پیچک