از عشق تو لیلی...........رفتم زیر تریلی(واسه گریسکاری)

  ---------------
  جاده هم با امتدادش مثل بخت من سیاه هست

  ---------------
  zoor nazan farsi neveshte

  ---------------
  دلم دادم بری باهاش حال کنی
  نکه بری جیگرکی بازکنی!!

  ---------------
  در قمار زندگی عاقبت ما باختیم
  بسکه تکخال محبت بر زمین انداختیم

  ---------------
  در بیابانها اگر صد سال سرگردان شوم
  به از انکه در وطن محتاج نامردان شوم

  ---------------
  ما را به ناز نازفروشان نیاز نیست
  نازیم به ناز کسی که ننازد به ناز خویش

  ---------------
  کاش زندگی هم دنده عقب داشت

  ---------------

  مادر: انتهای طاقت

   

  ---------------

   

   خوشگلی بانمکی یک رخ زیبا داری
  بی جهت نیست که در کنج دلم جا داری

  ---------------
  اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی کمه فاصله رو رعایت کن

  ---------------
  گشتم نبود ............نگرد نیست

  ---------------
  سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده

  ---------------
  بر دریچه قلبم نوشتم..ورود عشق ممنوع.
  اما عشق دنده عقب وارد شد!

  ---------------
  بوق نزنید رانده خواب است

   

  ----------------

   

  حسنی به مکتب نمیرفت باباش گذاشت کمک شوفری

  ---------------
  احتیاط کن التماس نکن

  ---------------
  سلامم را جوابی ده
  که در شهر تو مهمانم

  ---------------
  در دست علم دارم
  زرین قلم دارم
  نزدیک تو نیستم
  از دور سلام دارم

  ---------------

  مزن دست به گل حسرت
  که رنگش زرد می گردد
  پشیمان می شود مردی
  که با نامرد می گردد

   

  ---------------

   

  تیغ بران گر به دستت داد روزگار
  هر چه می خواهی بکن اما نبر نان کسی

  ---------------
  دریای غم ساحل ندارد...

  ---------------
  حالا سبقت گرفتی بعدش چی؟...

   

  ----------------

   

  گر به هستی برسی مست نگردی مردی
  گر به نیستی برسی سست نگردی مردی

  ----------------

  اگه زمونه نامهربونه تو مهربون باش
  اگه افتاب میسوزونه تو سایبون باش

   -------------

  کاش زندگی دنده عقب داشت!!!!!

  -------------
  منمشتعلعشقعلیمچهکنم

  ---------------
  نورپایین ، نشانه شعوربالاست

  -------------
  بوق نزن شاگردم خوابه

  -------------

  دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

  -------------------

  رفیق بی کلک مادر...

  ----------------


  کار صد عیسی کند یک یا علی

  ------------------

  بر دریچه قلبم نوشتم..ورود عشق ممنوع.
  اما عشق دنده عقب وارد شد!

  ---------------------
  اینم پشت یه تراکتور نوشته بود :
  کی به کیه ؟ منم پرایدم

  --------------------

  100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را ...
  خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی

  ---------------

  رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش..........گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

  ------------------

  اشکالی نداره منم یه روز بزرگ میشم (پشته یه مینی بوس بود)

  --------------------

  قربان وجودت که وجودم ز وجود تو به وجود آمد مادر

  -----------------

  همه شب بر آستانت شده کار من گدایی
  به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

  -----------------

  تو را من چشم در راهم

  ----------------

  دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد
  ندانستم توی ظالم دلی آهن ربا داری

  ------------------

  نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

  ---------------------

  شکسته دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است

  --------------------------