تاریخ : سه‌شنبه 22 آذر‌ماه سال 1390 | 12:20 ب.ظ | نویسنده : mYAGHOOBI
تدریس استاد

1+1=2

تمرین :
... ... ...
۵۵x + 47x = 102x

سوال امتحان :

.(x^2(3454x+84) + 8343x.(x-۴۵۴).(۳۵۴-x + e^(-tiθ) sin⁡ sin^(-1 ⁡ lim┬(n→∞)⁡〖(1+1/n)^n 〗 ∐ A πr^2=5


پیچک